Academic Portal


Tin tức

Người dùng đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Mở khóa Captcha mail @fpt.edu.vn


Ghi chú

1. Với đối tượng đăng nhập không phải là Phụ Huynh:

- Hãy sử dụng tài khoản mail @fpt.edu.vn để đăng nhập vào hệ thống này.
- Ví dụ: nếu bạn được cấp tài khoản mail anhtq00231@fpt.edu.vn
với mật khẩu là: SECRET, thì hãy nhập anhtq00231 vào trường Tên đăng nhậpSECRET vào trường Mật khẩu.

2. Với đối tượng đăng nhập là Phụ Huynh:

- Nếu là phụ huynh của sinh viên anhtq00231 thì tên đăng nhập của phụ huynh là anhtq00231+ với mật khẩu được cung cấp bởi phòng công tác sinh viên.
- Nếu cần trợ giúp mời Phụ Huynh liên hệ với trường qua số điện thoại - 04.3795.8178 (gặp Hạnh).© 2011 Powered by FPT University |  News | Comments